Monthly Archives: Maj 2017

iglofiltry

Przygotowanie terenów podmokłych do prac budowalnych – Igłofiltry

Do obniżania poziomu wód gruntowych stosuje się instalacje igłofiltrowe, zwane również igłofiltrami. Wykorzystywane są zwykle przy odwadnianiu wykopów budowlanych i inżynieryjnych. Sprawdźcie w jaki sposób przygotowuje się tereny podmokłe na potrzeby prac budowlanych.

Road rollers building the new asphalt road

Rodzaje walców drogowych

Walec drogowy jest maszyną budowlaną, która służy do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub do zagęszczania masy nawierzchniowej przy budowie dróg. Przedstawiamy rodzaje walców drogowych.

Construction worker with helmet in orange security vest.

W jakich miejscach pracy sprawdzają się powlekane rękawice robocze

Powlekane rękawice robocze do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi stanowią najczęściej stosowany rodzaj rękawic ochronnych. Dobór odpowiedniej klasy rękawic musi być uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy, panujących przy tym warunków oraz stopnia zagrożenia i ciężkości następstw ewentualnego urazu.